Thông tin về Bose

Những người sáng lập của Bose với tầm nhìn không phải việc kiếm tiền nhanh chóng mà là việc phát minh ra các công nghệ mới thực sự mang lại lợi ích cho mọi người và tạo ra một nền văn hóa nơi sự đổi mới và tinh thần đồng đội được coi trọng trên hết. Những giá trị trường tồn. Đạt được điều này, những điều tốt đẹp sẽ đến.
Âm thanh tốt hơn chỉ là sự khởi đầu. Chúng tôi là những kỹ sư đam mê, lập trình viên, nhà nghiên cứu, nhà bán lẻ, nhà tiếp thị… và những người mơ mộng. Mục tiêu hợp nhất chúng tôi — để tạo ra sản phẩm và trải nghiệm mà khách hàng không thể đạt được ở bất kỳ nơi nào khác. Nếu bạn muốn nghe thêm, chúng tôi mời bạn khám phá.
Thông tin về Bose
Thông tin về Bose
Thông tin về Bose