Các giá trị của Bose

Những nguyên tắc định hướng

Đây là những nguyên tắc lâu dài mà chúng tôi nghĩ đến hàng ngày, để đưa ra các quyết định cả lớn và nhỏ.

Đổi mới và công nghệ

mang lại lợi ích thực sự cho khách hàng.

Làm việc nhóm và hợp tác

truyền cảm hứng để giữ chân những người giỏi nhất của chúng tôi và thu hút những người khác tham gia.

Sự phát triển

để mang đến nhiều khách hàng hơn những lợi ích công nghệ và có thêm cơ hội cho nhân viên của chúng tôi.

Khả năng tài chính

của chính chúng tôi, để có thể tự tài trợ cho việc nghiên cứu, đổi mới và tăng trưởng trong thời gian dài.

Các giá trị của Bose

Bản chất và giá trị

Đây là những phẩm chất chúng tôi mong đợi ở mỗi và mọi nhân viên, giúp tạo nên nền tảng văn hóa Bose.

Tại Bose, chúng tôi có niềm đam mê làm những điều tốt đẹp hơn. Chúng tôi áp dụng trình độ cao nhất của nghiên cứu khoa học và phát minh để khám phá các khái niệm mới và phát triển các sản phẩm mới. Chúng tôi tạo ra những trải nghiệm độc đáo và thú vị cho khách hàng. Chúng tôi phát triển một môi trường để tự thách thức mình theo đuổi sự xuất sắc và phát huy hết tiềm năng con người của chúng tôi.

CHÍNH TRỰC

Chúng tôi kinh doanh với sự chính trực.

Luôn thể hiện tiêu chuẩn đạo đức kinh doanh cao nhất trong giao dịch với khách hàng, nhà cung cấp và với nhau. Để gia tăng sự ủng hộ và tin tưởng của mọi người và xây dựng được danh tiếng của mình thông qua sự chính trực và tôn trọng cá nhân. Nhân viên Bose cởi mở và trung thực trong tất cả các vấn đề kinh doanh và hành động nhất quán với các giá trị mà chúng tôi chia sẻ với tư cách là một công ty.

XUẤT SẮC

Chúng tôi theo đuổi sự xuất sắc trong mọi thứ mình làm.

Xuất sắc là phương châm của chúng tôi. Và là phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh. Chúng tôi mong muốn các sản phẩm, con người, phương pháp thực hành và khả năng lãnh đạo là minh chứng cho điều đó. Thái độ của chúng tôi là luôn thử thách bản thân và lẫn nhau để trở nên tốt hơn.

SỰ ĐỔI MỚI

Chúng tôi khuyến khích sự đổi mới trong mọi khía cạnh công việc.

Nghiên cứu, đổi mới và phát minh là bản chất của công ty. Thành công của chúng tôi là kết quả của việc khám phá các phương pháp và ý tưởng mới vượt ra ngoài ranh giới thông thường. Đổi mới được thúc đẩy trong toàn công ty, vào mọi khía cạnh công việc. Chúng tôi nuôi dưỡng một môi trường khuyến khích các cá nhân mở rộng trí tưởng tượng và khả năng của họ và cho họ quyền tự do theo đuổi ý tưởng của mình.

NIỀM ĐAM MÊ

Chúng tôi đam mê những điều mình làm và những gì Bose đại diện.

Niềm đam mê và nhiệt huyết đối với những điều mình làm cho phép chúng tôi đạt được các tiêu chuẩn cao về hiệu suất và sự đổi mới mà chúng tôi đã đặt ra cho chính mình. Chúng tôi tin rằng những người tập trung, có động lực từ bên trong và tràn đầy năng lượng bởi những gì họ làm sẽ truyền nhiệt huyết cho những người khác. Nhiều thành tựu của chúng tôi đến từ những cá nhân thành công chinh phục ý tưởng của họ và những nhà lãnh đạo truyền cảm hứng cho chúng tôi đạt được thành tích cao hơn.

TÔN TRỌNG

Chúng tôi đối xử với người khác bằng sự tôn trọng.

Sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau tạo nên nền tảng cho các mối quan hệ làm việc hiệu quả. Chúng tôi nhận ra rằng sự hợp tác với nhau và giữa các nhóm là điều cần thiết cho sự thành công của chúng tôi. Điều này có nghĩa là mỗi người phải trao đổi cởi mở, coi trọng các ý kiến ​​khác nhau và đối xử công bằng và tôn trọng lẫn nhau.

GIÁ TRỊ

Cùng nhau, chúng tôi tạo ra giá trị cho khách hàng của mình.

Chúng tôi phối hợp làm việc để đảm bảo rằng mọi đóng góp đều mang lại giá trị cho khách hàng. Chúng tôi có quan điểm về khách hàng; chúng tôi luôn cố gắng hiểu nhu cầu của họ; chúng tôi tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng lâu dài khiến họ hài lòng theo những cách không ngờ.