Không. Bạn chỉ có thể thêm Bose Bass Module 500 vào Bose Soundbar 500, Bose Smart Soundbar 700, Loa TV Bose và soundbar SoundTouch 300.