Thu cũ đổi mới loa Bose Smart Soundbar 300

Bose Smart Soundbar 300

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH "THU CŨ ĐỔI MỚI”
Loa Bose Smart Soundbar 300

Từ 15.11 đến 15.12.2022

Nâng cấp hệ thống giải trí với chương trình “Thu Cũ Đổi Mới” Bose Smart Soundbar 300

Thời gian: 15.11 đến hết 15.12.2022

Thông tin sản phẩm: www.bosebyupsv.com/bose-smart-soundbar-300

Đối tượng tham gia: khách hàng đang sở hữu sản phẩm âm thanh và muốn nâng cấp lên hệ thống giải trí Bose Smart Soundbar 300 mạnh mẽ với mức giá ưu đãi.

 • Chấp nhận tất cả sản phẩm thuộc thương hiệu Bose.

 • Chấp nhận tất cả sản phẩm âm thanh khác bất kể thương hiệu.

 • Chấp nhận mọi tình trạng sản phẩm mang đổi.

 • Không cần mang theo hộp, phụ kiện của sản phẩm mang đổi.

Trợ giá từ Bose:

 

Địa điểm áp dụng:

Tại Hà Nội:

 • Bose Store Lotte: 5F-A04, Tầng 5, Lotte Department Store, 54 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội. ĐT: (024) 7108 8898

 • Bose Store Tràng Thi: 16 Tràng Thi, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: (024) 3936 5333

Tại TP. Hồ Chí Minh:

 • Bose Store Crescent Mall: 3F-23, Tầng 3, TTTM Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM. ĐT: (028) 5414 1467

 • Bose Store Saigon Centre: Tầng 4, unit 11, TTTM Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Q.1, TP.HCM. ĐT: (028) 3829 4888

 • Bose Store Võ Thị Sáu: 144 Võ Thị Sáu, P.8, Q.3, TP.HCM. ĐT: (028) 3820 8222

Background - Product
TRADE-IN PROGRAM
Bose Smart Soundbar 300

From 15.11 to 15.12.2022

Upgrade your home theater system with Trade-in program for Bose Smart Soundbar 300.

Period: 15.11 to 15.12.2022

Product information: www.bosebyupsv.com/bose-smart-soundbar-300

Terms: for customers who are owning audio product want upgrading to Bose Smart Soundbar 300 with special offers.

 • Accept all Bose products.

 • Accept all audio products from other brands.

 • Accept all product conditions.

 • Don’t need box, accessories.

Offer from Bose:

 

Addresses:

In Ha Noi:

 • Bose Store Lotte: 5F-A04, 5th Floor, Lotte Department Store, 54 Lieu Giai, Ngoc Khanh, Dist. Ba Dinh, Ha Noi. Phone: (024) 7108 8898

 • Bose Store Trang Thi: 16 Trang Thi, Dist. Hoan Kiem, Ha Noi. Phone: (024) 3936 5333

In Ho Chi Minh City:

 • Bose Store Crescent Mall: 3F-23, 3rd Floor, Crescent Mall, 101 Ton Dat Tien, Phu My Hung, Dist. 7, HCMC. Phone: (028) 5414 1467

 • Bose Store Saigon Centre: 4th Floor, Unit 11, Saigon Centre, 65 Le Loi, Dist. 1, HCMC. Phone: (028) 3829 4888

 • Bose Store Vo Thi Sau: 144 Vo Thi Sau, Dist. 3, HCMC. Phone: (028) 3820 8222