Liên hệ
Bose by UPSV

Bộ Phận Kinh Doanh

(+84) 28 3943 1520

Nguyễn Thị Thu Hoa – Ngành hàng gia đình (CE)
Ông Trần Vĩnh Phú Trường – Ngành hàng chuyên nghiệp (PSD)

Địa chỉ: Lầu 9, tòa nhà REE Tower,
09 Đoàn Văn Bơ, P. 13, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: hoa.nguyenthithu@bose.upsv.vn
truong.tranvinhphu@bose.upsv.vn

Giờ hoạt động:
Thứ 2 – Thứ 6: 8:30 – 17:30

Trung Tâm Dịch Vụ Ủy Quyền Bose

(Bose Authorized Service Center)
(+84) 28 3911 2198

Ông Nguyễn Trần Long – Phụ trách trung tâm

Địa chỉ: 103 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao,
Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://support.bosebyupsv.com

Email: customerservice@bose.upsv.vn

Giờ hoạt động:
Thứ 2-6: 8:30 – 12:00 & 13:00 – 17:30
Thứ 7: 8:30 – 12:00